Fogyasztói elállás részletei: (14 napos pénz visszafizetési garancia) 

A velünk kötött szerződés során a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben – A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól – foglaltak szerint járunk el. 

A megrendelt áru(k) kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a vásárlástól (szerződéstől). Az elállási jog már a megrendelt áruk kézhezvétele előtt gyakorolható.

A fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja az elállási jogát:

 - A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a fogyasztó az elállás jogát a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést (számla), ennek a kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 - Írásban történő (webshop@budmil.eu e-mail címre küldött) elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a budmil Zrt.  

 - A vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a budmil Zrt. központi címén leadni. Az írásban történő elálláshoz használhatja letölthető nyilatkozatunkat, vagy e-mail üzenetében adja meg ugyanezeket az adatokat.

A csomagokat visszaküldeni csak az alábbi, központi  címre lehet:

budmil Zrt. 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6.

(budmil üzletbe kérjük, hogy NE küldjenek vissza csomagokat! Ott csak személyesen van lehetőség elállást intézni!)

 - A terméket postai úton ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vásárló a budmil Zrt. részére. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszajuttatásával kapcsolatban felmerült költségeket (pl. visszaszállítás költsége). Portós és utánvétes csomagot nem veszünk át! A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A budmil Zrt. azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 - A budmil Zrt. köteles a fogyasztó által a visszaküldött áru(k) vételárát és - amennyiben a  számlán szereplő tételek mindegyike visszaküldésre került - a szállítási költséget is az áru(k) visszaérkezésétől számított 30 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés során azt a fizetési módot alkalmazzuk, amivel a  Vásárló a fizetéskor élt, kivéve utánvét esetén, amikor a budmil Zrt, a banki átutalással történő módot alkalmazza - kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 - A visszaküldeni kívánt termékeket személyesen bármelyik budmil Zrt. által üzemeltetett üzletbe is visszaviheti, ahol pénzvisszafizetési, illetve csereigényét is kezelni tudjuk.

 - A fogyasztó nem élhet az elállási jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta (a kipróbálás esetét kivéve), kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.

 - Amennyiben a vásárolt termék mérete nem megfelelő, és más méretet (vagy akár más terméket szeretne rendelni), a nem megfelelő termék visszaküldése a fentiek szerint kell, hogy történjen, illetve a csere igényét a visszaküldési űrlapon jelezd! Ha csereterméket kérsz, azt egyszeri alkalommal INGYEN küldjük ki Neked!

További információk: FELHASZNÁLÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK